HeadlineImage

Utbildning vid institutionen för omvårdnad

Vid institutionen för omvårdnad kan du välja mellan utbildningar på grundnivå och på avancerad nivå samt flera fristående kurser. Programmen i Skellefteå, Örnsköldsvik och Lycksele ges som distansutbildning, i Umeå finns både campus- och distansutbildning.

Du som väljer någon av våra utbildningar vill främja den enskilda människans hälsa och möjligheter att leva ett meningsfullt liv i enlighet med sina behov.

Modell för omvårdnad

KTC - träna praktiskt i vårt kliniska träningscenter

På alla våra studieorter finns ett kliniskt träningscentrum (KTC). Där kan du under hela din studietid ”öva och pröva” – till exempel ta puls och blodtryck, ta venprov, sätta perifer venkateter, hantera olika typer av utrustning och simulera omvårdnadssituationer där bedömning, beslut om och genomförande av åtgärder tränas. Målet är att du ska känna dig trygg i dina arbetsuppgifter för att sedan träna vidare under din praktik.

KTC

Praktik eller så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

En stor och viktig del i utbildningen är praktiken eller så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Din praktik gör du på sjukhus, hälsocentraler och i kommunal hälso- och sjukvård. Större delen av din praktik kommer du att ha på olika orter i Västerbotten och Västernorrland, även om du valt att läsa på distans. Du som har studieort i Örnsköldsvik är det i första hand inom Västernorrland du får VFU plats och i mån av plats är det inom Västerbotten. På VFU-placeringarna kommer du kunna jobba mer och mer självständigt ju längre fram i utbildningen du kommer.

VFU

Internationellt utbyte

Som student vid institutionen har du möjlighet att förlägga delar av din utbildning i annat land. Internationellt samarbete är en viktig del i universitetets långsiktiga arbete och institutionen ser studier i annat land som en betydelsefull erfarenhet i din kommande yrkesroll.

Utlandsstudier

Specialistutbildning

Efter utbildningen kan du plugga vidare på avancerad nivå såsom specialistsjuksköterskeprogram med olika inriktningar, master- och barnmorskeprogram. Det finns även möjlighet att gå vidare till forskarutbildning.


Specialistsjuksköterskeprogram

Presentation av institutionens specialist-sjuksköterskeprogram och kurser,
se film nedan