Verksamhetsförlagd utbildning

Verksamhetsförlagd utbildning ingår i sjuksköterskeprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet, barnmorskeprogrammet samt specialistutbildningarna.

Sjuksköterskeprogrammet bedrivs på fyra orter; Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik och Lycksele. Av dessa är Umeå en campusutbildning och övriga distansutbildningar.

Räkna med att du kommer att genomföra din praktik (32 veckor) på olika orter i Västerbotten och Västernorrland, beroende på vilken som är din studieort.

Verksamhetsförlagda utbildningsplatser inom sluten vård finns vid Norrlands universitetssjukhus (NUS), Skellefteå lasarett, Lycksele lasarett samt Örnsköldsviks och Sollefteå sjukhus.

Verksamhetsförlagda utbildningsplatser finns inom hälsocentraler, kommunal äldrevård samt hemsjukvård och psykiatrisk vård på olika orter inom länet, vilket kan innebära en del resor och boende på annan ort.

För dig som studerar på campus i Umeå kan särskilda skäl krävas för att bli placerad i Umeå. Om du har studieort Örnsköldsvik så är det i första hand inom Västernorrland och om du har studieort Skellefteå, Lycksele så är det i Västerbotten.

Verksamhetsförlagd utbildning kan även göras utomlands.