Vaccinationsprogram för grundutbildningsstudenter

Innan VFU kan genomföras finns krav på att studenten ska ha genomgått hälso- och vaccinationsprogrammet, detta i förebyggande syfte och för att motverka smittspridning.

Kostnaden för vaccinationerna betalas av programmet. Observera att vid outnyttjad tilldelad tid för vaccination som resulterar i ny bokning, så står studenten för kostnaden. Vid särskilda skäl, ta alltid kontakt med ansvariga för vaccinationsprogrammet, se nedan.

Det är av största vikt att ta reda på vilka vaccinationer som du som student har tagit sedan tidigare.

Kontaktpersoner för vaccinationsprogrammet.

Är det något du undrar över vad gäller vaccinationsprogrammet?
Här hittar du mer information.

Ta gärna kontakt med oss:

Skellefteå

Umeå

Örnsköldsvik

Brigitta Persson Carlos Tejera Monica Öberg Nordin

Mer ingående information får du vid kursstarten på varje ort