Tillbaka efter studieuppehåll

Anmälan om återupptagande av studierna skall skickas in senast 15 april respektive 15 oktober.

För dig med platsgaranti

Anmälan om kursplats

För dig utan platsgaranti

Den som anmält studieuppehåll men ej beviljats platsgaranti vid återkomst (studieuppehåll utan platsgaranti) skall ansöka om antagning till senare del på program då han/hon önskar fortsätta studierna och antas i mån av plats.

Senare del av program

Du gör din ansökan via Senare del av program på UmUs Utbildningssidor. Du hittar anmälningsalternativet under "Alla program".

Gör en sen anmälan

Efter sista anmälningsdag kan du göra en sen anmälan. Du ställs i kö med det datum din sena anmälan skickas in. Först till kvarn gäller alltså. Även om det finns platser kvar så krävs det att du är behörig till programmet/kursen. Sök fram den utbildning du är intresserad av via Program och kurser. Du länkas då vidare till antagning.se där du enkelt kan fullfölja din anmälan.

Anmälan via pappersblankett

Om du inte kan söka program och kurser via webben så kan du beställa en anmälningsblankett via antagning.se eller hämta en anmälningsblankett på Umeå universitet, studentreceptionen i Förvaltningshuset, plan 3.

Tillbaka efter studieavbrott

Om du avbrutit ett program där du en gång varit registrerad och önskar återuppta studierna, ansök om antagning till senare del av program.

Schema

Söker du kommande scheman efter ett studieuppehåll eller studieavbrott hittar du dem i Moodle senast 4 veckor innan kursstart.