HeadlineImage

Kliniskt träningscenter KTC

Kliniskt träningscentrum (KTC) är namnet på den enhet där du får lärarledd undervisning och sedan självständigt kan träna praktiska moment som ingår i din utbildning. På KTC får du träna moment som till exempel att ta puls och blodtryck, ta venprov, sätta perifer venkateter och simulera omvårdnadssituationer där bedömning, beslut om och genomförande av åtgärder tränas. Fokus på KTC är färdighetsträning vilket innebär att du får bekanta dig med och lära dig att hantera utrustning. Övningarna baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet och tanken är att du här får möjlighet att omsätta teori i praktiska övningar på olika sätt. Ledorden för KTC är ”öva och pröva” vilket innebär att du har möjlighet att öva upp din färdighet och testa dina kunskaper i praktiska utföranden. Målet är att du ska känna dig trygg med vanligt förekommande moment som ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter för att senare under handledning träna vidare under verksamhetsförlagd utbildning.

På kvällstid finns möjlighet att träna på KTC med amanuenser (studenter i senare delen av utbildningen). Du har möjlighet att träna på alla orter oavsett vilket campus du studerar vid, studenter som läser i Örnsköldsvik kan komma på träning i Umeå eller Skellefteå och vise versa. Ett krav är att du anmäler dig i förväg, se information på respektive ort, och att du har haft genomgång av momentet med lärare i din kurs.


Sidansvarig: Kristina Lämås

Utskriftsversion