Internationalisering

Som student vid institutionen har du möjlighet att förlägga delar av din utbildning i annat land. Internationellt samarbete är en viktig del i universitetets långsiktiga arbete och institutionen ser studier i annat land som en betydelsefull erfarenhet i din kommande yrkesroll. Tag chansen!

Det är en fördel att resa inom de avtal och kontakter institutionen har, då det finns en förberedd organisation för dig som student.

Allt du behöver veta om förutsättningarna för utlandsstudier hittar du i
Medicinska fakultetens Guide för utlandsstudier

  • Sista ansökningsdag för utresa vårterminen är 1 oktober året innan.
  • Sista ansökningsdag för utresa höstterminen är 1 mars.

Om du har frågor om ett speciellt land eller behöver information om lokala förhållanden ska du vända dig till någon av respektive lands kontaktlärare.

Fler reseberättelser

Här hittar du fler studentintervjuer


Har du foldern?

Foldern Studera utomlands ger en översikt av fakultetens internationella utbytesverksamhet. Läs den genom att klicka på länken nedan.

Studera utomlands