Blanketter

Umeå universitet byter bank från Nordea till Danske Bank. Det innebär att alla, oavsett om man har eller inte har fått ersättning tidigare, måste göra kontoanmälan enligt nedan.

Du som tidigare har fått ersättning utbetalt till ditt bankkontoDu som begär ersättning för första gången

Studieuppehåll

Studieuppehåll innebär ett uppehåll i studierna som i förväg anmälts till högskolan av studenten. Om studenten bedöms ha särskilda skäl att få fortsätta studierna efter uppehållet skall universitetet besluta om att bevilja platsgaranti vid viss termin efter studieuppehållet. Med särskilda skäl avses medicinska, sociala eller andra skäl (t.ex. föräldraledighet) som påverkar den studerandes möjligheter att fullfölja programmet i normal tid.

Studieavbrott

Med studieavbrott avses att du avbrutit dina studier på programmet utan att ha beviljats studieuppehåll. Studieavbrott kan vara anmält (i förväg) eller kan vara ett konstaterat sådant. Om du ångrar ett studieavbrott och vill återuppta studierna är det en fördel att ha anmält studieavbrottet. Du bör se till att du får ett skriftligt beslut på att du anmält studieavbrott.

Ansökan om studieuppehåll eller studieavbrott

Fyll i blanketten på datorn, EJ FÖR HAND, skriv ut den, underteckna och posta den till:

Studerande Sjuksköterskeprogrammet i Umeå, Skellefteå, Örnsköldsvik och Lycksele och Röntgensjuksköterskeprogrammet
Umeå universitet, Institutionen för omvårdnad
Grundnivå
901 87 Umeå

Studerande Specialistsjuksköterskeprogrammen, Barnmorskeprogrammet och Magisterprogrammet i Omvårdnad
Umeå universitet, Institutionen för omvårdnad
Avancerad nivå
901 87 Umeå

Tillgodoräknande

Om du anser att du redan har meriter som motsvarar den utbildning du har tänkt läsa vid Umeå universitet, kan det vara möjligt att få det tillgodoräknat. Det handlar om något av följande:

• Kurser eller kursmoment från annan svensk högskola eller motsvarande utbildningsanordnare
• Kurser eller kursmoment från annan utbildning vid Umeå universitet
• Utlandsstudier
• Yrkeserfarenhet