Till umu.se

För våra studenter

Här hittar du som student vid institutionen för omvårdnad information och länkar som rör dina studier.

Moodle/Kurswebben

I programmet använder vi oss av en lärplattform, Moodle, där du behöver logga in för att ta del av utbildningen. Där hittar du också information om exempelvis praktik, vaccination osv. Du loggar in med hjälp av ditt användarkonto/UMU-id/CAS

I Kurswebben hittar du schema, kursplaner samt närmare information om våra kurser. Kursplanerna är tillgängliga senast en månad innan kursstart.

KursplanesökUtbildningsplanesök

Skaffa Umu-kort

När du är på våra campus i Umeå och Örnsköldsvik kommer du att behöva ett Umu-kort. Det är ett kort som fungerar som

  • passerkort
  • lånekort för universitetsbiblioteket
  • kopierings- och utskriftskort

Ungefär en vecka efter att du har aktiverat ditt användarkonto kommer du att få ett mejl med information om hur du beställer Umu-kortet. Det kommer till din studentmejl, så kom ihåg att testa att logga in där så att du vet att det fungerar.

Jag vill veta mer om Umu-kortet

Studentwebben

Studentwebben - allt du behöver på en och samma adress. Här hittar du information om bland annat service på campus, karriärvägledning, hälsa, kartor, logga in i Portalen, student e-post och lärplattformar.

Omvårdnadsmodellen

Institutionen för omvårdnad (2015). Modell för omvårdnad. Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet. Hämtad  xx


Kontaktinformation

Sofia Rova
Studieadministratör,
Sjuksköterskseprg T1-T3
Tel: 090-786 7027
E-post

Camilla Rosendal
Studieadministratör,
Sjuksköterskeprg T4-T6,
Röntgensskprg T1-T6
Tel: 090-786 9153
E-post

Maria Thelander
Studieadministratör,
avancerad nivå
Tel: 090-786 9850
E-post

Lena Richardt
Studieadministratör VFU
Tel: 090-786 6074
E-post

Birgitta Nilsson
Studieadministratör VFU, Forskning
Tel: 090-786 7718
E-post


Specialistsjuksköterskeprogram

Presentation av institutionens specialist-sjuksköterskeprogram och kurser,
se film nedan