Till umu.se

Berit Lundman

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Professor emerita

personbild

Verksam vid:

Omvårdnad

Adress:

Umeå universitet , SE-901 87 Umeå , Sverige

Besöksadress:

vårdvetarhuset, Hus A, plan 5

Tel:

+46 90 786 92 54

Fax:

+46 90 786 91 69

E-postadress:

berit.lundman@umu.seE-post 2

berit.lundman@nurs.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.omvardnad.umu.se/om-institutionen/personal/berit-lundman Webbsida

Presentation

Jag undervisar främst i omvårdnad som är vårt karaktärsämne och vetenskapliga metoder i grund- och forskarutbildningen. Jag handleder forskarstuderande och examensarbeten i magisterutbildningen. Jag är medlem i institutionens forskarstab, Forskarutbildningsnämnden, prioriteringgsgrupp för ALF-medel Stockholms läns landsting, samt Västerbottens läns landstings granskningsgrupp för anslag till forsknings- och utvecklingsarbete.

Forskning

Pågående forskningsprojekt

Ett av de projekt som jag är engagerad i är Umeå 85+ studien, som är ett projekt om det goda åldrandet och dess hot. Projektet drivs i samarbete med Institutionen för Samhällsmedicin och rehabilitering, avd för arbetsterapi, geriatrik och sjukgymnastik. Jag är projektledare tillsammans med Yngve Gustafsson och Astrid Norberg. Från vår institution ingår fyra lektorer. Projektet har pågått sedan år 2000 och med en 5-års uppföljning under 2005-6. Projektets förlängning innebär dels att följa utveckling av styrkor och svagheter under åldrandeprocessen i avsikt att förstå mer av faktorer av betydelse för ett gott åldrande, dels betydelsen av inre styrka i relation till sjukdom och vård. På basen av erhållen kunskap planeras olika typer av interventioner i avsikt att underlätta för fler att uppleva ett gott åldrande. Inom projektet har 7 personer disputerat och mer än 20 vetenskapliga artiklar har publicerats.

Ett annat stort intresseområde är upplevelse av sjukdom med speciell inriktning på upplevelse i samband med sjukdomsdebut och senare integration av kronisk sjukdom i vardagslivet. Projekt bedrivs i samarbete med Professor Barbara Paterson, Fredrictown, Canada. Och Dr Åsa Hörnsten Institutionen för omvårdnad.

Jag är också intresserad av metodutveckling och har tillsammans med Ulla Graneheim utvecklat metod för kvalitativ innehållsanalys

Samarbetspartners

Yngve Gustafsson
Astrid Norberg
Barbara Paterson, Fredrictown, Canada
Åsa Hörnsten

Doktorander

Erika Johansson