Organisation

Institutionen för omvårdnad är en institution inom medicinska fakulteten. Institutionens främsta uppgifter är utbildning, forskning/forskarutbildning och kunskapsspridning. Institutionen bedriver grundutbildning och specialistutbildning inom sjuksköterskeområdet och har personal i Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik. Institutionens ledning består av prefekt, biträdande prefekt och administrativ chef. Institutionen har två studierektorer. Studierektorerna ansvarar för bemanning av institutionens program och kurser.

Berednings- och beslutsorganisation