HeadlineImage

Campus Umeå

Umeå universitet
Institutionen för omvårdnad
Vårdvetarhuset
901 87 UMEÅ
Tel: 090 -786 50 00
Fax: 090 - 786 91 69

Besöksadress

Lasarettsbacken 7
907 46  UMEÅ