Till umu.se
HeadlineImage

Publikationer

På universitetsbiblioteket finns ett exemplar av alla avhandlingar som produceras vid Umeå universitet. Dessa går naturligtvis att låna. Om du vill köpa en avhandling, vänd dig direkt till författaren eller till författarens institution.

De flesta avhandlingar och många andra slags publikationer finns också tillgängliga för nedladdning. Umeå universitetsbibliotek erbjuder en rad sökmöjligheter i egna och andras databaser.

Senaste publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Marklund, Sonja
Sjödin Eriksson, Eva
Lindh, Viveca; et al.

Family Health Conversations at a pediatric oncology center: a way for families to rebalance the situation
Journal of Pediatric Nursing, 38: e59-e65

2018

-

Samuelsson, Erik
Jonsson, Elin

Ambulanspersonals erfarenheter av hot och våld i en prehospital miljö

2018

-

Hägglund, Lena
Boman, Kurt
Brännström, Margareta

A mixed methods study of Tai Chi exercise for patients with chronic heart failure aged 70 years and older
Nursing Open

2018

-

Bay, Annika
Sandberg, Camilla
Thilén, Ulf; et al.

Exercise self-efficacy in adults with congenital heart disease.
International journal of cardiology. Heart & vasculature, 18: 7-11

2018

-

Svakko, Frida
W. Jonsson, Angelica

Omvårdnadspersonalens erfarenheter av tillämpningen av icke farmakologiska omvårdnadsåtgärder i samband med BPSD: -En litteraturstudie

2018

-

Vesterlund, Sofia
Karin, Wikblom

Andelen dokumenterade bedömningar av CVK-instick samt samband mellan rodnad eller var vid CVK-instick och parenteral nutrition

2018

-

Jonsson, Leonard
Reback, Håkan

Anestesisjuksköterskors uppfattningar om automatisk perioperativ journalföring: En kvantitativ enkätundersökning

2018

-

Ohlsson, Niklas
Åslund, Kristian

Ambulanspersonals uppfattning av samverkan med räddningstjänsten: En enkätstudie i Västerbotten och Östergötland

2018

-

Appelvik Tängdén, Linnea
Hedberg, David

Anestesisjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress: - en kvalitativ intervjustudie

2018

-

Uggla, C.
Lindh, Viveca
Lind, Torbjörn; et al.

IMPACT-III is a valid and reliable questionnaire for assessing health-related quality of life in Swedish children with inflammatory bowel disease
Acta Paediatrica, 107(2): 347-353

2018

-

Skottheim, Andreas
Lövheim, Hugo
Isaksson, Ulf; et al.

Insomnia symptoms among old people in nursing homes
International psychogeriatrics, 30: 77-85

2018

-

Andersson, Sofia
Årestedt, Kristofer
Lindqvist, Olav; et al.

Factors associated with symptom relief in end-of-life care in residential care homes; a national register-based study.
Journal of Pain and Symptom Management

2018

-

Engvall, Gunn
Lindh, Viveca
Mullaney, Tara; et al.

Children's experiences and responses towards an intervention for psychological preparation for radiotherapy.
Radiation Oncology, 13(1)

2018

-

Goicolea, Isabel
Carson, Dean
San Sebastian, Miguel; et al.

Health care access for rural youth on equal terms? A mixed methods study protocol in northern Sweden.
International Journal for Equity in Health, 17(1)

2018

-

Ozanne, A.
Johansson, D.
Hällgren Graneheim, Ulla; et al.

Wearables in epilepsy and Parkinson's disease: A focus group study
Acta Neurologica Scandinavica, 137(2): 188-194

2018

-


Sök publikationer i DiVA

Sök fler publikationer i Digitala vetenskapliga arkivet:
DiVA