Till umu.se
HeadlineImage

Publikationer

På universitetsbiblioteket finns ett exemplar av alla avhandlingar som produceras vid Umeå universitet. Dessa går naturligtvis att låna. Om du vill köpa en avhandling, vänd dig direkt till författaren eller till författarens institution.

De flesta avhandlingar och många andra slags publikationer finns också tillgängliga för nedladdning. Umeå universitetsbibliotek erbjuder en rad sökmöjligheter i egna och andras databaser.

Senaste publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Ahlberg, Jane
Dannvik, Rebecka

Omvårdnadsåtgärder: En litteraturstudie om omvårdnadsåtgärder vid Anorexia nervosa.

2017

Hämta

Gånheim, Anna
Bergström, Kristina

Jag har varken tid, resurser eller kompetens att lyssna.: En litteraturstudie som beskriver sjuksköterskornas upplevelse av omvårdnad av unga suicidala individer

2017

-

Oftedal, Bjorg
Kolltveit, Beate-Christin Hope
Zoffmann, Vibeke; et al.

Learning to practise the Guided Self-Determination approach in type 2 diabetes in primary care: A qualitative pilot study
Nursing Open, 4(3): 134-142

2017

-

Lindgren, Rebecka
Persson, Anna

Skynda, jag måste hinna!: En litteraturstudie som belyser sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress

2017

Hämta

Björk, Sabine

Exploring resident thriving in Swedish nursing homes: the Umeå Ageing and Health Research Programme (U-Age) Thesis I

2017

-

Norberg, Eva-Britt
Löfgren, Britta
Boman, Kurt; et al.

A client-centred programme focusing energy conservation for people with heart failure
Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 24(6): 455-467

2017

-

Björk, Sabine
Lövheim, Hugo
Lindkvist, Marie; et al.

Thriving in relation to cognitive impairment and neuropsychiatric symptoms in Swedish nursing home residents
International Journal of Geriatric Psychiatry

2017

-

Björk, Sabine
Lindkvist, Marie
Wimo, Anders; et al.

Residents' engagement in everyday activities and its association with thriving in nursing homes
Journal of Advanced Nursing, 73(8): 1884-1895

2017

-

Andersson, Sofia
Lindqvist, O
Fürst, Olav; et al.

Care professional's experiences about using Liverpool Care Pathway in end-of-life care in residential care homes

2017

-

Ängerud, Karin H
Boman, Kurt
Brännström, Margareta

Areas for quality improvements in heart failure care: quality of care from the family members' perspective.
Scandinavian Journal of Caring Sciences

2017

-

Talabani, N
Hallstrom-Angerud, Karin
Boman, Kurt; et al.

Patient’s experiences of person-centered integrated heart failure and palliative care. The PREFER study

2017

-

Kautto, Ethel
Olsson, Cecilia
Ivarsson, Anneli; et al.

Living with Celiac Disease: Norms of Femininity and the Complications of Everyday Life
International Journal of Celiac Disease, 5(3): 115-124

2017

-

Molin, Jenny
Lindgren, Britt-Marie
Hällgren Graneheim, Ulla; et al.

Does 'Time Together' increase quality of interaction and decrease stress? A study protocol of a multisite nursing intervention in psychiatric inpatient care, using a mixed method approach.
BMJ Open

2017

-

Lindgren, Zandra
Sundqvist, Ronja

Erbjuda undersökning - För kvinnans, fostrets eller barnmorskans skull: En intervjustudie kring barnmorskors erfarenheter av telefonrådgivning vid minskade fosterrörelser

2017

Hämta

Palm, Elin
Nilsson, Johanna

Upplevelsen av stöd från sjuksköterskor på särskilt boende: En intervjustudie med anhöriga till personer med demenssjukdom

2017

Hämta


Sök publikationer i DiVA

Sök fler publikationer i Digitala vetenskapliga arkivet:
DiVA