Temaområden

Forskningsprojekt vid Omvårdnad

Forskningsledare

Rubrik

Infört sorteringsordning

Saveman, Britt-Inger

Hälsostödjande samtal med familjer där en familjemedlem insjuknat i stroke

2018-03-23

Lindh, Viveca

Design och utvärdering av teknik och omvårdnadsmiljö vid barnradioterapi

2016-05-13

Ringnér, Anders

Personcentrerad information till föräldrar inom barnonkologin - PIFBO-studien

2016-03-22

Hörnsten, Åsa

DIVA – Diabetesintervention i Västerbotten steg 1-3

2016-03-15

Brännström, Margareta

Implementering av Liverpool Care Pathway (LCP) på äldreboenden

2013-01-21

Isaksson, Ulf

Effekter av en individanpassad vårdmodell på aggressivt beteende vid demenssjukdom

2012-06-20

Saveman, Britt-Inger

Skador bland barn och äldre i offentlig utomhusmiljö

2011-10-21

Brännström, Margareta

HOPP till patienter med svår hjärtsvikt

2011-08-18

Saveman, Britt-Inger

Det vårdande rummet i ambulanssjukvård med fokus på patientens behov av värme

2010-11-03

Hörnsten, Åsa

Diabetessköterskors roll och interaktion med patienter i primärvården

2010-11-03

Hörnsten, Åsa

Utvärdering av en patientcentrerad intervention bland patienter med typ 2-diabetes

2010-11-02

Edvardsson, David

Personcentrerad vård av personer med demenssjukdomar

2010-10-05

Edvardsson, David

Evidensbaserade kliniska riktlinjer för akutvård av äldre personer med kognitiv svikt

2010-10-05

Strandberg, Gunilla

Samvetsstress och utbrändhet bland personal inom äldreomsorg

2010-10-04

Hällgren Graneheim, Ulla

Patient–vårdarrelation samt upplevelser av vård och bemötande bland personer med självskadebeteende, närstående och vårdare.

2009-05-05