Till umu.se

Elektroniskt bibliotek

Här kan du hitta aktuella avhandlingar från institutionen i pdf-format.

Catharina Norberg, 2018

Sofia Andersson, 2018

Sabine Björk, 2017

Karin Olsson, 2016

Catarina Fischer Grönlund, 2016

Karin Nilsson, 2016

Åsa Dorell, 2016

Helena Claesson Lingehall, 2016

Erika Boman, 2016

Anna-Clara Rullander, 2015

Maria Härgestam, 2015

Anna-Lena Wennberg, 2015

Lina Gyllencreutz, 2015

Jonas Aléx, 2015

Johan Åhlin, 2015

Karin Hellström Ängerud, 2015

Elisabeth Bruce, 2014

Karin Bölenius, 2014

Anita Nilsson, 2013

Kerstin Viglund, 2013

Eva Boström, 2013

Karin Sjögren, 2013

Susann Backteman Erlansson, 2013

Anders Ringnér, 2013

Helena Antonsson, 2013

Lena Jutterström, 2013

Lenita Lindgren, 2012

Ulrika Fallbjörk, 2012

Per Enarsson, 2012

Senada Hajdarevic, 2012

Britt-Marie Lindgren, 2011

Stina Öresland, 2011

Rose-Marie Isaksson, 2011

Pia Hedberg, 2010

Charlotte Ångström-Brännström, 2010

Kristina Lämås, 2009

Karl Anton Forsberg, 2009

Gabriella Gustafsson, 2009

Elisabeth Lindahl, 2008

Åsa Sandvide, 2008

Christina Juthberg, 2008

Eva Ericson-Lidman, 2008

Carin Franzén, 2008

Ulf Isaksson, 2008

Vera Dahlqvist, 2008

Inger Öster, 2007

Christen, Erlingsson, 2007

Lena Hägglund, 2007

Olav Lindqvist, 2007

Birgitta Wiitavaara, 2007

Ann-Louise Glasberg, 2007

Regina Santamäki Fischer, 2007

Margareta Brännström, 2007

Lena Aléx, 2007

Björn Nygren, 2006

Mats Lundström, 2006

Britt-Marie Lindblad, 2005

Eva Efraimsson, 2005

Astrid Nystedt, 2005

Ann-Charlotte Dalheim Englund, 2005

Ingela Rydström, 2005

Berit Lindahl, 2005

David Edvardsson, 2005

Gunvor Ödling, 2004

Stefan Sävenstedt, 2004

Ulla Hällgren Graneheim, 2004

Åsa Hörnsten, 2004