HeadlineImage

Doktorandprojekt

Här finns information om doktorandernas avhandlingsprojekt.

Asplund, Sofia
Hälsa bland kommunanställda – en webbaserad intervention riktad till personer i riskzonen för stressrelaterad ohälsa i norrländsk gles ​landsbygd
Handledare: Eva Ericson-Lidman, Johan Åhlin och Mattias Hedlund

Baxter, Rebecca
The Swedish National Inventory of Care and Health in Residential Aged Care
Handledare: David Edvardsson, Anders Sköldunger, Hugo Lövheim

Bay, Annika
Hur stöder man vuxna med medfödda hjärtfel att öka sin fysiska aktivtet
Handledare: Bengt Johansson, Kristina Lämås och Malin Berghammer

Byenfeldt, Marie
Ultraljuds-baserad shear wave ultraljuds elastografi-en non-invasiv metod för gradering av leverfibros
Handledare: Per Fransson, Anders Elvin, Carina Stenman

Corneliusson, Laura
Quality of Life, Thriving and Self-rated Health of Residents Living in Sheltered Housing for Older People in Sweden
Handledare: David Edvardsson, Karin Sjögren, Anders Sköldunger

Hultstrand Ahlin, Cecilia
Primary care encounters and patient´s  access to Standardized cancer patient pathways – an exploration of how presentation of bodily sensation,interaction and socioeconomic positions influence access to cancer care
Handledare: Senada Hajdarevic, Anna-Britta Coe och Mikael Lilja

Jonsson, Karin
Implementering av CRM samt Situation Awareness och skattning av teamprestation för multidisciplinära team inom sjukvården
Handledare: Magnus Hultin, Christine Brulin och Maria Härgestam

Kroik, Lena
Samer och vård i livets slutskede - Kunskap om traditioner för att utveckla framtidens vård
Handledare: Anette Edin-Liljegren, Carol Tishelman och Krister Stoor

Lundberg, Anna Sofia
En praktisk arbetsmodell inom det prehospitala kontextet för vård av icke-akuta patienter- med fokus på kliniskt beslutsfattande
Handledare: Erika Boman, Britt-Inger Saveman och Lina Gyllencreutz

Ndile, Menti
Effectiveness and challenges of implementing trauma first aid training program for improving knowledge and practice of police officers of initial post crash care in urban tanzania
Handledare: Susann Backteman Erlandsson, Britt-Inger Saveman, Anne Outwater

Pusa, Susanna
Utbildning samt implementering av distriktssköterskeledda hälsostödjande familjesamtal när en vårdbehövande äldre familjemedlem bor hemma i ordinärt boende
Handledare: Karin Sundin, Stig Karlsson och Christen Erlingsson

Sjöström, Anna
Exploring perceptions and use of eHealth literacy to improve self-management among Swedish people with Type 2 diabetes
Handledare: Ulf Isaksson, Senada Hajdarevic, Åsa Hörnsten

Smulter, Nina
Delirium after cardiac surgery; risk factors, diagnostic criteria and clinical effects
Handledare: Karl Gunnar Engström, Birgitta Olofsson, Staffan Svenmarker och Michael Appelblad

Ullgren, Helena
The “puzzle” of cancer care – How do advancements in cancer treatment and organizational changes impact health care consumption and intensity of cancer treatment?
Handledare: Per Fransson, Lena Sharp och Roger Henriksson

Unneby, Anna
Enhanced care and pain treatment for patients suffering femoral neck fracture
Handledare: Birgitta Olofsson, Britt-Marie Lindgren och Ulrika Bergström

Westergren, Agneta
The epidural culture
Handledare: Monica Christiansson, Kerstin Edin och Denis Walsh

Öberg, Ulrika
Use of interactive eHealth support in the care of people with type 2 diabetes in primary health care
Handledare: Åsa Hörnsten, Carl-Johan Orre och Christina Harrefors