HeadlineImage

Forskning

Vid institutionen för omvårdnad bedrivs inom ämnet omvårdnad både grundforskning och tillämpad forskning med fokus på personer med olika sjukdomstillstånd, deras närstående, vårdpersonal, relationer i vården samt vårdetik. Ofta genomförs forskningsprojekt i samverkan med andra ämnesområden.

Utbildning på forskarnivåForskaraspiranter

EU-projekt institutionen är delaktig i

Mål 1

  • HeartNet 2003-2004

Mål 2

Botnia-Atlantica

Forskningsnyheter

Kliniska forskare får WCMM-medel för postdoktoral meritering

2018-01-19
Wallenberg centrum för molekylär medicin, WCMM, har beviljat 11 läkare tidigt i den kliniska karriären 4-åriga forskningsförordnanden (50 procent) med/eller driftstöd á 2 miljoner kronor.

Tydligare kommunikation i primärvården kan förbättra canceröverlevnad

2017-11-23
Många personer med symtom som kan föranleda misstanke om cancer tvekar när det är dags att uppsöka primärvården, och särskilt när symtomen inte upplevs som allvarliga eller livshotande. Ny forskning bland patienter med tjocktarms- och lungcancer i Danmark, England och Sverige, som publicerats i BMJ ...

Sök fler nyheter


Forskning på ett ögonblick

Åsa Hörnsten

Monica Christianson

Fika efter en forskare

Kerstin Edin

"Han sparkade både mig och barnet" – om våld och graviditet

Karin Bölenius

Praktiska färdigheter viktiga för patientsäkerheten

Margareta Persson

Gravid - ska jag äta för två?

Charlotte Ångström Brännström

"Det är så svårt att ligga stilla" - om strålbehandling för barn

Kristina Lämås

Äldre personers trivsel - en fråga för hemtjänsten

Våra doktorander

Se våra doktorander presentera sina avhandlingsprojekt.

Omvårdnadsforskning

30 år av omvårdnadsforskning - till vilken nytta?