Doctoral students

At the Department of Nursing, there are quite a few doctoral students who have focused on different subjects within the area of nursing care. Those doctoral students who are registered within the Department have been listed below. There is also a brief description of the subject for the thesis. If you wish to get in touch with any of these students, just click on the name which is linked to their respective e-mail addresses.

Ahl, Caroline
Att beskriva den prehospitala omvårdnaden ur ett patientperspektiv
Supervisors: Lilian Janson och Karin Dahlgren

Backteman-Erlanson, Susann
Health related to work environment among police personnel
Supervisors: Christine Brulin och Inger Öster

Berg, Clary
Människans kraft till helande egenvård vid långvarig eller kronisk sjukdom. Patienters, närståendes och professionella vårdares erfarenhetet av förutsättningar och hinder
Supervisors: Anna Södersberg och Astrid Norberg

Bergsten, Monica
Fenomenet tröst - utveckling av en teoretisk modell
Supervisors: Anna Söderberg och Astrid Norberg

Eggers, Thomas
Igenkännande hos gravt dementa patienter som en förutsättning för upplevelse av integritet
Supervisors: Sirkka-Liisa Ekman och Astrid Norberg

Enarsson, Per
Att vårdas och vårda utifrån ett personalgemensamt
förhållningssätt. Observationer och intervjuer med vårdtagare
och personal i ett psykiatriskt kontext

Supervisors: Per-Olof Sandman och Owe Hellzén

Fallbjörk, Ulrika
Att vara bröstlös eller att rekonstruera ett bröst. Motiv, innebörd och psykosociala konsekvenser efter mastektomi på grund av bröstcancer
Supervisors: Birigit Rasmussen och Pär Salander

Forsberg, Karl-Anton
Psykiskt funktionshindrade personer - hälsa - fritid och självbild
Supervisors: Per-Olof Sandman, Mikael Sandlund och Tommy Björkman

Hedberg, Pia
Mening med livet bland de allra äldsta
Supervisors: Christine Brulin, Lena Aléx och Yngve Gustafson

Isaksson, Rose-Marie
Symtom och prehospital fördröjning vid hjärtinfarkt hos kvinnor och män. En kombinerad register- och kvalitativ studie
Supervisors: Mats Eliasson, Christine Brulin och Karin Zingmark

Johansson, Erika
Äldre kvinnor på Åland - starka och sårbara
Supervisors: Regina Santamäki Fischer, Anette Häggblom och Berit Lundman

Johansson, Karin
Supervisors: Astrid Norberg och Berit Lundman

Lindgren, Britt-Marie
Supervisors: Ulla Hällgren Graneheim och Sture Åström

Lindgren, Lenita
Tactil massage på intensivvårdspatienter
Supervisors: Christine Brulin, Ola Winsö, Stefan Lehtipalo

Lämås, Kristina
Effekter och kostnader av magmassage vid förstoppning
Supervisors: Catrine Jacobsson, Birgitta Engström och Lars Lindholm

Mobergh-Nilsson, Imogene
Att drabbas av stroke - anhörig- och patientperspektiv
Supervisors: Lilian Jansson och Yngve Gustafsson

Ringnér, Anders
Information to parents of children with cancer
Supervisors: Ulla Hällgren Graneheim och Lillian Jansson

Ångström Brännström, Charlotte
Cancersjuka barns upplevelser av tröst under sjukdomstiden
Supervisors: Vera Dahlqvist, Astrid Norberg och Gunilla Strandberg

Öresland, Stina
Etisk stress hos vårdpersonal i ett genus/kön perspektiv
Supervisors: Kim Lützen, Astrid Norberg och Sylvia Määttä


Page Editor: Majken Hjalmarsson
2009-06-29

Print page