Doctoral students

At the Department of Nursing, there are quite a few doctoral students who are focused on different subjects within the area of nursing care. The doctoral students who are registered within the Department at the moment are listed below. There is also a brief description of the subject for the thesis. If you wish to get in touch with any of these students, just click on the name which is linked to their respective e-mail addresses.

Andersson, Sofia
End-of-life care in residential care homes
Supervisors: Margareta Brännström, Carl-Johan Fürst, Olav Lindqvist

Asplund, Sofia
Aggressivt beteende hos personer med demenssjukdom i gruppbostäder och effekter av en strukturerad vårdmodell på beteendesymtptom
Supervisors: Stig Karlsson, Sture Åström och Ulf Isaksson

Bay, Annika
Hur stöder man vuxna med medfödda hjärtfel att öka sin fysiska aktivtet
Supervisors: Bengt Johansson, Kristina Lämås och Malin Berghammer

Backman, Annica
Exploring the impact and meaning of leadership characteristics, staffing characteristics and the environment on care and health in Swedish residential aged care
Supervisors: David Edvardsson, Hugo Lövheim och Karin Sjögren

Björk, Sabine
Resident health, Quality of life and Thriving in Swedish Residential Aged Care Facilities
Supervisors: David Edvardsson, Christina Juthberg, Marie Lindkvist

Dorell, Åsa
An evaluation of nurses' and families' experiences and effects from nurse-led health promoting family-centered conversations with families in which a member is living in a residential home for the elderly
Supervisors: Karin Sundin, Ulrika Östlund

Fischer Grönlund, Catarina
Managing ethical difficulties in healthcare. An explorative intervention study
Supervisors: Karin Zingmark, Vera Dahlqvist, Anna Söderberg

Jacobsson, Ann
Hälsa i relation till arbetsmiljö bland brandpersonal. Erfarenheter och konstruerandet av arbetet som brandpersonal
Supervisors: Christine Brulin, Susann Backteman-Erlanson och Annika Ega Sjölander

Jonsson, Karin
Implementering av CRM samt Situation Awareness och skattning av teamprestation för multidisciplinära team inom sjukvården
Supervisors: Magnus Hultin, Christine Brulin och Maria Härgestam

Kroik, Lena
Samer och vård i livets slutskede - Kunskap om traditioner för att utveckla framtidens vård
Supervisors: Olav Lindqvist, Carol Tishelman och Krister Stoor

Molin, Jenny
Psychiatric in-patient care for people with mental ill-health - a nursing intervention project
Supervisors: Britt-Marie Lindgren och Ulla Hällgren Graneheim

Nilsson, Karin
Venous blood specimen collection procedures. Adherence to guidelines and determinants for adherence among health care staff and nursing students
Supervisors: Christine Brulin, Kjell Grankvist, Christina Juthberg

Norberg, Catharina
Measuring religiosity and spirituality among very old peopla - Psychometric assessment of questionnaires
Supervisors: Kristina Lämås, Regina Santamäki Fischer och Ulf Isaksson

Olsson, Karin
Aortic stenosis - symptoms, function and patient experiences in relation to TAVI-treatment
Supervisors: Åsa Hörnsten och Ulf Näslund

Pusa, Susanna
Utbildning samt implementering av distriktssköterskeledda hälsostödjande familjesamtal när en vårdbehövande äldre familjemedlem bor hemma i ordinärt boende
Supervisors: Karin Sundin, Stig Karlsson och Christen Erlingsson

Unneby, Anna
Enhanced care and pain treatment for patients suffering femoral neck fracture
Supervisors: Birgitta Olofsson, Britt-Marie Lindgren och Ulriga Bergström

Westergren, Agneta
The epidural culture
Supervisors: Monica Christiansson, Kerstin Edin och Denis Walsh

Öberg, Ulrika
Use of interactive eHealth support in the care of people with type 2 diabetes in primary health care
Supervisors: Åsa Hörnsten, Carl-Johan Orre och Christina Harrefors