Till umu.se

Pressmeddelanden från Umeå universitet

Umeåledd studie: De flesta som behandlas för prostatacancer har inte en livsfarlig tumör

[2012-08-15] En mycket stor del av de män som behandlas för prostatacancer har låg risk för att dö i sin sjukdom, konstaterar en studie ledd av forskare vid Umeå universitet. Det är därför viktigt att kunna identifiera högrisktumörerna.

Det är en landsomfattande studie i Nationella prostatacancerregistret som nu online-publiceras i den ledande tidskriften European Urology. Här jämförs risken för död bland män med prostatacancer med den bland tumörfria kontrollpersoner. För männen med lågrisktumörer enligt de mått som används kliniskt – tumörstadium och elakhetsgrad samt PSA-nivå – var risken för död inte större än bland män utan prostatacancer. Däremot var dödsrisken hos män med lokaliserad högrisktumör klart högre än bland kontrollpersonerna. Trots det behandlades en större andel av männen med lågrisktumör (52%) genom operation eller strålbehandling än av männen med högrisktumörer (32%).

- Våra resultat visar behovet av att bättre anpassa behandlingen efter risken samt av att minimera biverkningarna av behandling eftersom så stor del av de behandlade männen har en låg risk för att dö i prostatacancer och lever länge efter behandlingen, kommenterar professor Pär Stattin, Umeå universitet, som är huvudförfattare till artikeln.

Prostatacancer är den vanligaste och mest dödande cancerformen bland svenska män. Samtidigt lever många med sin prostatacancer i många år utan sjukdomen fortskrider eller ger symtom. Därför är det angeläget att identifiera de män som behöver behandling respektive de män för vilka behandling är onödig.

För mer information, kontakta gärna
professor Pär Stattin, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet,
enbart via e-post par.stattin@urologi.umu.se

Referens

Jennifer R. Rider, Fredrik Sandin, Ove Andrén, Peter Wiklund, Jonas Hugosson, Pär Stattin: Long-term Outcomes Among Noncuratively Treated Men According to Prostate Cancer Risk Category in a Nationwide, Population-based Study. European Urology, 2012, published ahead of print August 10th.
Artikellänk: dx.doi.org/10.1016/j.eururo.2012.08.001

Redaktör:

Adress till nyheten:
http://www.omvardnad.umu.se/nyhet//.cid196169


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Kalendarium

Till kalendariet