Till umu.se

Institutionen för omvårdnad

Institutionen för omvårdnad är en institution inom medicinska fakulteten med stort grundutbildningsuppdrag med totalt 15 utbildningsprogram på fyra kursorter, Lycksele, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik.

Institutionen för omvårdnad är ansvarig för sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, som bedrivs i Lycksele, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik, ett flertal specialist- och påbyggnadsutbildningar. Dessutom är institutionen ansvarig för röntgensjuksköterskeprogrammet, ett magister- och masterprogram i omvårdnad samt barnmorskeprogrammet. Institutionen bedriver även fristående kurser samt erbjuder uppdragsutbildningar.

Inom vår internationella verksamhet erbjuds både studenter och lärare utbytesmöjligheter i andra länder.

Vi bedriver också forskning i omvårdnad och i vår forskarutbildning finns ett tjugotal aktiva doktorander.

Nyheter från institutionen

Gudstro en resurs i åldrandet

2018-01-31
För mycket gamla människor kan en upplevelse av samhörighet med och tillit till Gud vara ett stöd för att klara av de utmaningar som åldrandet kan innebära. Det visar Catharina Norberg i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Kliniska forskare får WCMM-medel för postdoktoral meritering

2018-01-19
Wallenberg centrum för molekylär medicin, WCMM, har beviljat 11 läkare tidigt i den kliniska karriären 4-åriga forskningsförordnanden (50 procent) med/eller driftstöd á 2 miljoner kronor.

Rätt åtgärder kan minska lidande vid livets slut

2018-01-10
Många äldre upplever smärta, andnöd och ångest under sina sista dagar i livet på särskilt boende. Det kan dock lindras med rätt åtgärder inom vården. Det visar Sofia Andersson i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Anställda och studenter vid Medicinska fakulteten engagerar sig för Musikhjälpen

2017-12-15
Vid Medicinska fakulteten har anställda vid institutionerna för Omvårdnad, Folkhälsa och klinisk medicin och Strålningsvetenskaper, och studenter vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering dragit igång insamlingar till förmån för Musikhjälpen. Temat för årets insamling är Barn är inte ...

Umeåforskare talar om demens på Silvia Master Academy Day

2017-12-01
Den 30 november anordnade Stiftelsen Silviahemmet, för tredje året i rad, Silvia Master Academy Day. Bland de forskare som bjudits in att föreläsa fanns Astrid Norberg och Erik Rosendahl från Umeå universitet.

Tydligare kommunikation i primärvården kan förbättra canceröverlevnad

2017-11-23
Många personer med symtom som kan föranleda misstanke om cancer tvekar när det är dags att uppsöka primärvården, och särskilt när symtomen inte upplevs som allvarliga eller livshotande. Ny forskning bland patienter med tjocktarms- och lungcancer i Danmark, England och Sverige, som publicerats i BMJ ...


Kontaktinformation

Umeå universitet
Institutionen för omvårdnad
Campus Umeå
Vårdvetarhuset
901 87 UMEÅ
Besöksadress:
Lasarettsbacken 7
Tel: 090 -786 50 00
 

Umeå universitet
Institutionen för omvårdnad
Campus Skellefteå
931 87 SKELLEFTEÅ
Besöksadress:
Bockholmsvägen 23
Tel: 090 -786 50 00
 

Umeå universitet
Institutionen för omvårdnad
Campus Örnsköldsvik
Box 843
891 18 ÖRNSKÖLDSVIK
Besöksadress:
Lasarettsgatan 7
Tel: 090 -786 50 00

Personal - alla orter