Till umu.se

Institutionen för omvårdnad

Institutionen för omvårdnad är en institution inom medicinska fakulteten med stort grundutbildningsuppdrag med totalt 15 utbildningsprogram på fyra kursorter, Lycksele, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik.

Institutionen för omvårdnad är ansvarig för sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, som bedrivs i Lycksele, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik, ett flertal specialist- och påbyggnadsutbildningar. Dessutom är institutionen ansvarig för röntgensjuksköterskeprogrammet, ett magister- och masterprogram i omvårdnad samt barnmorskeprogrammet. Institutionen bedriver även fristående kurser samt erbjuder uppdragsutbildningar.

Inom vår internationella verksamhet erbjuds både studenter och lärare utbytesmöjligheter i andra länder.

Vi bedriver också forskning i omvårdnad och i vår forskarutbildning finns ett tjugotal aktiva doktorander.

Nyheter från institutionen

Vardagliga aktiviteter kopplat till högre trivsel på särskilda boenden för äldre

2017-03-06
I en enkätundersökning till personal på 172 svenska särskilda boenden har forskare vid Umeå universitet undersökt totalt 4831 boendes deltagande i vardagliga aktiviteter. Den nationella studien har också undersökt i vilken utsträckning deltagande det är kopplat till de äldre personernas trivsel. Stu...

Parter satsar på sjuksköterskeprogram i Lycksele

2017-01-30
Sjuksköterskeprogrammet som Umeå universitet erbjuder på distans i Lycksele kommer inför terminsstart hösten 2017 att vidareutvecklas med fler fysiska träffar och mer klinisk träning. Beslutet om att utveckla utbildningen i Lycksele fattades förra veckan av Umeå universitet.

Tre första Wallenberg Molecular Medicine Fellows på plats vid medicinska fakulteten

2017-01-17
WCMM vid Umeå universitet inleder 2017 med tre Wallenberg Molecular Medicine Fellows på plats - Francesca Aguilo, Lars-Anders Carlson och Daniel Öhlund. Wallenberg centrum för molekylär medicin är en långsiktig satsning på karriärtjänster för unga forskare inom molekylär medicin och translationell f...

Många patienter känner oro inför att få en kateterburen hjärtklaff

2016-12-12
Kateterburen klaffimplantation ger hopp till patienter med aortastenos som är för gamla eller sjuka för att genomgå en vanlig hjärtklaffoperation. Aortastenos, förträngning av aortaklaffen, är det vanligaste klaffelet och ökar i befolkningen eftersom livslängden ökar. Tillgång till vårdkontakt som i...

Nya Biträdande universitetslektorat vid WCMM

2016-12-01
Upp till fyra karriärtjänster som biträdande universitetslektor vid Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet är nu öppna för ansökan. I denna utlysning söker WCMM Umeå efter upp till fyra Wallenberg Molecular Medicine Fellows inom cancersjukdomar, infektionsbiologi, metabola sju...

Interprofessionella gruppsamtal minskar stress i etiskt svåra vårdsituationer

2016-11-17
Sjuksköterskor och läkare upplever ofta osäkerhet, ensamhet och övergivenhet i etiskt svåra situationer. Men i en intervention med kliniskt etiskt stöd (CES), organiserad med både fast struktur och en öppenhet för variationer, kunde personalen hjälpa varandra att komma överens om handlingsalternativ...


Kontaktinformation

Umeå universitet
Institutionen för omvårdnad
Campus Umeå
Vårdvetarhuset
901 87 UMEÅ
Tel: 090 -786 50 00
Fax: 090 - 580 41

Umeå universitet
Institutionen för omvårdnad
Campus Skellefteå
931 87 SKELLEFTEÅ
Tel: 090 -786 50 00
Fax: 0910 - 58 53 87

Umeå universitet
Institutionen för omvårdnad
Campus Örnsköldsvik
Box 843
891 18 ÖRNSKÖLDSVIK
Tel: 090 -786 50 00
Fax: 0660 - 29 34 69

Personal - alla orter