Till umu.se

Institutionen för omvårdnad

Institutionen för omvårdnad är en institution inom medicinska fakulteten med stort grundutbildningsuppdrag med totalt 15 utbildningsprogram på fyra kursorter, Lycksele, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik.

Institutionen för omvårdnad är ansvarig för sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, som bedrivs i Lycksele, Skellefteå, Umeå och Örnsköldsvik, ett flertal specialist- och påbyggnadsutbildningar. Dessutom är institutionen ansvarig för röntgensjuksköterskeprogrammet, ett magister- och masterprogram i omvårdnad samt barnmorskeprogrammet. Institutionen bedriver även fristående kurser samt erbjuder uppdragsutbildningar.

Inom vår internationella verksamhet erbjuds både studenter och lärare utbytesmöjligheter i andra länder.

Vi bedriver också forskning i omvårdnad och i vår forskarutbildning finns ett tjugotal aktiva doktorander.

Nyheter från institutionen

Tydligare kommunikation i primärvården kan förbättra canceröverlevnad

2017-11-23
Många personer med symtom som kan föranleda misstanke om cancer tvekar när det är dags att uppsöka primärvården, och särskilt när symtomen inte upplevs som allvarliga eller livshotande. Ny forskning bland patienter med tjocktarms- och lungcancer i Danmark, England och Sverige, som publicerats i BMJ ...

Sök till specialistsjuksköterska senast 15 mars, få besked i april

2017-11-13
Ansökan till programmen för specialistsjuksköterska och barnmorska görs från och med i vår en månad tidigare än förut. Nu får sjuksköterskor och arbetsgivare betydligt mer tid till att planera inför utbildningen.

Öppna föredrag om global hälsa

2017-10-05
Under nästa vecka – 9-13 oktober - ordnas sex lunch- och kvällsföredrag med ledande forskare samt filmvisning, workshops m.m. Allt på temat global hälsa.

Särskild satsning för läkare tidigt i sina kliniska karriärer

2017-10-03
Nu utlyses en särskild forskningssatsning för läkare som befinner sig tidigt i sina kliniska karriärer. Bakom den gemensamma satsningen står Västerbottens läns landsting och Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) vid Umeå universitet.

Aktiviteter och psykosocial miljö viktiga för trivseln på särskilda boenden för äldre

2017-09-26
Det finns starka positiva samband mellan att delta i vardagliga aktiviteter och hur väl personer på särskilda boenden för äldre trivs. Även det psykosociala klimatet i boendemiljön samt att kunna vara utomhus och ha tillgång till dagstidningar har positiva samband med trivsel. Detta visar en avhandl...

8 nya platser på läkarprogrammet 2018

2017-09-21
Regeringen satsar i höstbudgeten på att bygga ut landets läkarprogram. Umeå universitet får 8 av de 40 nybörjarplatser som inrättas på läkarprogrammen nästa år.


Kontaktinformation

Umeå universitet
Institutionen för omvårdnad
Campus Umeå
Vårdvetarhuset
901 87 UMEÅ
Besöksadress:
Lasarettsbacken 7
Tel: 090 -786 50 00
 

Umeå universitet
Institutionen för omvårdnad
Campus Skellefteå
931 87 SKELLEFTEÅ
Besöksadress:
Bockholmsvägen 23
Tel: 090 -786 50 00
 

Umeå universitet
Institutionen för omvårdnad
Campus Örnsköldsvik
Box 843
891 18 ÖRNSKÖLDSVIK
Besöksadress:
Lasarettsgatan 7
Tel: 090 -786 50 00

Personal - alla orter